Live Business Intelligence

In Summa heeft meer dan 15 jaar ervaring in het ontwerpen en onderhouden van business informatie-dashboards voor bedrijven. We zijn ervaren en expert in de onderliggende techniek, maar we brengen u meer. We zijn in staat om de ontwikkel lifecycle van uw business intelligence oplossing efficiënt te managen. Daarnaast werken we met onze klanten ook samen aan het ontwerp van de meest efficiënte architectuur en aan de selectie van de best passende technologische oplossing. In Summa’s Webdashboard helpt organisaties om informatie van data te maken om zo business beslissingen beter te ondersteunen in een steeds complexer wordende omgeving.